Allmänna användningsvillkor

1. Allmänt

Dessa användningsvillkor tillämpas på den webbplats och det webbinnehåll (tillsammans ”Tjänst” nedan) som ägs av Froneri Finland Oy (”Froneri” nedan).

Genom att använda webbtjänsten godkänner användaren dessa användningsvillkor. Användaren har inte rätt att använda Tjänsten om han inte godkänner och följer dessa användningsvillkor.

En användare under 18 år bör ha målsmans tillstånd för att använda Tjänsten.

Syftet med Tjänsten är att erbjuda gratis information om Pingvins produkter och tjänster samt att upprätthålla interaktiva funktioner och innehåll, såsom bloggar, tävlingar, undersökningar och omröstningar, i vilka användarna kan välja att bl.a. skapa innehåll, ge respons, kommentera innehållet och diskutera det med andra användare(”webbtjänstens innehåll” nedan).

2. Immaterialrätter

Froneri innehar upphovsrätterna till Tjänsten och dess innehåll. Alla rätter förbehålls ifall de inte beviljats separat här. Kopiering, överföring, spridning eller lagring i alla former av webbplatsen, webbplatsens innehåll eller en del av den utan Froneris skriftliga tillstånd är förbjuden, såvida dessa användningsvillkor inte ger rätt till detta.

De i Tjänsten nämnda skyddade varumärkena, produkterna eller firmanamnen är innehavarnas egendom.

Med användningsvillkoren eller användning av tjänsten beviljas inte direkt eller indirekt licens eller annan rätt till upphovsrätt, patent, varumärken eller andra immaterialrätter i Tjänsten.

3. Nyttjanderätt

Användning av tjänsten är tillåten enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Användaren har rätt att använda Tjänsten i sin egen dator eller någon annan för detta lämplig apparat, samt att skriva ut innehåll från tjänsten enbart för sitt eget personliga bruk. Separat meddelade villkor kan vara tillämpliga på Tjänstens enskilda innehåll eller material. Det är inte tillåtet att använda bilderna i tjänsten utan Froneris separata samtycke. Bildbankens produkter får emellertid användas i enlighet med villkoren för bildbanken.

Det är tillåtet att använda pressmeddelanden och övriga dokument som klassificeras som offentliga i offentlig kommunikation, förutsatt att informationskällan nämns.

4. Innehåll som användarna skapat

Användaren försäkrar att han har upphovsrätt och övriga rättigheter till det innehåll eller material som han skapar eller publicerar i Tjänsten (”användarens innehåll”) samt att användarens innehåll inte bryter mot tillämplig lagstiftning eller på annat sätt är olämpligt. Froneri ansvarar inte för användarnas innehåll.

Froneri garanterar inte publicering av en användares innehåll i tjänsten. Froneri förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande och utan att underrätta användaren avlägsna användarens vilket som helst innehåll som bryter mot eller som kan misstänkas för att bryta mot dessa användningsvillkor, upphovsrätter och lagstiftning, eller som är kränkande eller annars olämpligt.

Användarens innehåll, kommentarer, uttalanden eller anmärkningar är användarens personliga åsikter. Froneri ansvarar inte för att de stämmer eller är korrekta.

Användaren bör beakta att andra användare kan ha åtkomst till, använda, kommentera samt sprida allt det innehåll han skapat eller laddat upp i Tjänsten.

Ifall användaren bryter mot dessa användningsvillkor förbehåller sig Froneri rätten att förhindra användaren från att använda Tjänsten.

Genom att skapa eller ladda upp sitt innehåll ger användaren Froneri ett kontinuerligt, överförbart, icke-exklusivt globalt tillstånd att ändra, kopiera, vidare överlåta, göra tillgängligt för allmänheten och publicera användarens innehåll samt att ansluta användarens innehåll till Tjänsten och sitt eget kommersiella material utan separat samtycke och utan skild ersättning.

5. Personlig integritet och personuppgifter

5.1 Användning av cookies

Cookies används i Tjänsten. Cookies är en väsentlig del av Tjänstens funktion. För att webbplatsen ska kunna uppgraderas och en god användarupplevelse garanteras, sparar cookies information om hur användaren använder webbplatsen.

Genom att använda Tjänsten godkänner du användningen av cookies. Du kan ta cookies ur bruk genom att ändra webbläsarens inställningar. Då cookies tas ur bruk försämras Tjänstens funktion och användarupplevelse. Genom att använda cookies kan vi identifiera och räkna tjänstens användare anonymt, och också samla data om hur och när Tjänsten används. Avsikten med att använda cookies är att analysera och utveckla Tjänsten och förbättra användarens upplevelse, samt att utnyttja dessa data vid den statistiska uppföljningen av Tjänsten och inriktningen av innehållet.

Cookies och motsvarande teknik, såsom webbläsarens lokala datalager, skadar inte användarens terminal eller filer. Användaren kan inte identifieras enbart utgående från cookies.

5.2 Personuppgifter

Froneri kan samla användarnas personuppgifter då dessa registrerar sig till Tjänsten, eller i annat fall, då användaren lämnar personuppgifter till Tjänsten. Personuppgifterna behandlas i enlighet med dessa användningsvillkor, webbplatsens registerbeskrivning och personuppgiftslagen.

Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part såvida detta inte krävs för behandling av tekniska data för Froneri. I regel lämnas personuppgifter inte ut till stater utanför EU eller EES. Om inget annat meddelats i samband med en tävling, ett spel, en utlottning eller en annan kampanj, samlas personuppgifter för att erbjuda, utföra och upprätthålla Tjänstens eller Froneris elektroniska tjänster, för att utveckla kundservicen och affärsverksamheten, för analys- och statistikföringsändamål samt för utbyte av meddelanden mellan tjänsteleverantören och webbplatsens användare.

6. Tekniskt stöd

Froneri erbjuder inte Tjänstens användare tekniskt stöd eller annat stöd.

7. Froneris ansvar

Froneri ansvarar inte för säkerheten vid användarens uppkoppling till Tjänsten.

Tjänsten erbjuds SOM SÅDAN och utan några som helst garantier. Froneri lämnar inte garantier för att Tjänstens information motsvarar det allmänna användningsändamålet eller är lämplig för ett visst användningsändamål, för äganderätter eller för att Tjänsten inte gör intrång på en tredje parts rättigheter.

Froneri ansvarar inte för tjänstens eller dess innehålls aktualitet, exakthet, tillgänglighet, åtkomststörningar eller fel (inklusive virus). I inget fall ansvarar Froneri för skador som förorsakas användarnas dataprogram, apparater eller övrig egendom, ens till följd av oaktsamhet eller i en situation där Froneri informerats om möjligheten för en dylik skada. Användaren kan göra en anmälan om felet eller problemet till Froneri med feedback-formuläret.

Froneri kan ändra, uppdatera, återta eller avlägsna Tjänstens, webbplatsens innehåll eller delar av dem enligt sitt gottfinnande utan att skilt underrätta användaren.

8. Kontaktuppgifter

Tjänsteleverantörens kontaktpunkt så som avses i 21 § lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster är:

Froneri Finland Oy, Kägelhamnen 5/ PB 50, 02150 Esbo, e-post [email protected], tfn. 0800 0 6161

Användarna kan göra anmälan om olämpligt innehåll, inklusive innehåll som kränker upphovsrätten, med feedback-formuläret eller per e-post: [email protected]. Fall som gäller kränkande innehåll åtgärdas så fort som möjligt.

9. Övriga villkor

Tjänsten kan innehålla länkar eller förbindelser till webbplatser som ägs eller upprätthålls av tredje part. Froneri kontrollerar inte innehållet på en tredje parts webbplats och kan inte ta ansvar för det material som en tredje part skapat eller publicerat på sin webbplats.

Webbplatsen kan också innehålla sociala tillägg (t.ex. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram). Webbplatstillägg som upprätthålls av tredje parter laddas ner från respektive tjänsters egna servrar. På tjänster som erbjuds eller tillägg som förmedlas av tredje part i Tjänsten tillämpas individuella användningsvillkor och andra villkor för respektive tjänster.

Froneri förbehåller sig rätten att ändra dessa användningsvillkor utan att underrätta användaren.

© Froneri Finland Oy 2014. Alla rättigheter förbehålls.