Froneri Finland

Värderingar

Vår målbild

"Vi vill vara världens bästa företag inom glasser och djupfryst mat för konsumenter, kunder och våra anställda"

Vår verksamhet utgår från konsumenterna och kunderna
Vi fattar beslut utgående från konsumenterna och kunderna. Vi lyssnar aktivt på våra konsumenter och producerar glassupplevelser med våra starka varumärken.

Kvalitet
Vi eftersträvar det bästa i allt det vi gör och kontinuerlig utveckling styr vår verksamhet.

Arbetsprestation
Vi ger mervärde till affärsrörelsen och vi sporrar varandra till bättre resultat.

Vårt verksamhetskoncept

"Vi ökar vår affärsrörelse genom att erbjuda kunder och konsumenter exakt det de vill ha"

Team
Vi når våra mål genom att samarbeta, lyssna på varandra och värdesätta olikhet.

Ägarskap
Vi håller vad vi lovar och tar ansvar för det vi gör. Vi förbinder oss till våra mål och till säkra rutiner. Vi fattar snabba beslut, som ger mervärde.

Attityd med företagaranda
Vi identifierar möjligheter att förbättra vår verksamhet och uppmuntrar varandra till topprestationer.