Pingviinitreffit

Valtakunnan suosituin Pingviini Jäätelökioksi #pingviinitreffit Instagramissa - kilpailun säännöt

Järjestäjä

Valtakunnan suosituin Pingviini Jäätelökioski Instagram-kilpailun (“kilpailu”) järjestää Froneri Finland Oy (Keilasatama 5, 02150 Espoo) (jäljempänä ”järjestäjä”).

Oikeus osallistua

Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt ("kilpailun säännöt") ja sitoutuvat noudattamaan sääntöjä ja järjestäjän näiden sääntöjen perusteella tekemiä päätöksiä.

Osallistujien tulee olla vähintään 13 vuotta vanhoja luonnollisia henkilöitä ja asua vakituisesti Suomessa. Järjestäjän työntekijät ja heidän perheenjäsenensä sekä järjestäjän kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun järjestämiseen tai sen valvontaan, sekä heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua kilpailuun.

Kilpailuun osallistutaan Instagramissa. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy kilpailun ikärajan. Osallistujan on tarvittaessa todistettava ikänsä.

Kampanja-aika

Kilpailuaika on 1.5. - 15.8.2017.

Osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua Instagramissa. Kilpailuun osallistutaan ottamalla kuva Pingviini Jäätelökioskista ja nimeämällä kuva kioskin sijaintipaikan mukaan sekä lisäämällä kuvaan hashtag #pingviinitreffit. Osallistuakseen kilpailuun osallistujan Instagram-tilin tulee olla julkinen. Voittajiin ollaan yhteydessä Instagramissa.

Osallistujan vastuu sekä järjestäjän käyttölupa

Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuja kilpailusta, mikäli sillä on aihetta epäillä, että osallistuja rikkoo kilpailun sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus hylätä epäselvästi nimetyt kuvat. Kuvan tulee olla hyvän tavan mukainen – asiattomat kuvat poistetaan, eivätkä ne osallistu arvontaan.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän täyttää kilpailun osallistumisoikeudet. Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa järjestäjälle luvan julkaista kuvansa Pingviinin sosiaalisen median kanavissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Henkilötiedot

Voittajilta pyydetään tarkemmat henkilö- ja yhteystiedot palkinnon lunastamista varten. Osallistujien yhteystietoja käsitellään ainoastaan palkintojen luovuttamiseksi. Järjestäjä ei tallenna osallistujien yhteys- tai henkilötietoja jatkokäyttöä varten.

Voittajien valinta ja yhteydenotto

Järjestäjä arpoo osallistujien joukosta kymmenen (10) voittajaa. Arvonta tapahtuu kampanjan päättyessä kaikkien osallistuneiden kesken.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta viikon sisään arvonnan jälkeen.

Voittajan on reagoitava järjestäjän lähettämään yksityisviestiin ja toimitettava tarvittavat yhteystiedot palkintojen lunastamista varten vähintään kahden viikon kuluessa voitosta ilmoittavan viestin lähetyksestä. Mikäli näin ei tapahdu, järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.

Järjestäjä ei vastaa ongelmista, jotka johtuvat osallistujan laiminlyönnistä yhteystietojen toimittamisessa. Järjestäjä ei myöskään vastaa laitteen, sen käyttöjärjestelmän, ohjelmiston tai verkkoyhteyden häiriöstä tai puutteista johtuvista ongelmista kilpailuun osallistumisessa.

Järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli voittaja ei toimita yhteystietojaan palkinnon lunastamiseksi järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä.

Palkinto

Kilpailun palkintoina ovat vuoden jäätelöt eli 12 litraa järjestäjän valitsemaa Pingviini jäätelöä/palkinto kymmenelle (10) voittajalle arvoltaan yhteensä n. 625 €. Palkinnot lunastetaan järjestäjän ja voittajan  yhdessä sopimasta vähittäiskaupasta voittajan toimesta.

Järjestäjän vastuu

Kaikki kilpailuun osallistuvat vapauttavat järjestäjän ja kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun. Kilpailun järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen. Järjestäjä ei myöskään vastaa kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen liittyvistä ongelmista, jotka johtuvat kilpailualustan, tietoliikenneyhteyksien tai osallistujan laitteiden vioista tai toiminnasta tai osallistujan laiminlyönnistä yhteystietojen toimittamisessa.

Muut ehdot

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa kilpailun sääntöjä tai palkintoa sekä peruuttaa tai keskeyttää kilpailu ilman erillistä tai aiempaa ilmoitusta. Kilpailuun tai sen sääntöihin tehtävistä muutoksista ilmoitetaan Pingviinin Facebook-sivulla.

Froneri Finland Oy
Espoossa 24.4.2017