Froneri Finland Oy personvernerklæring

Dette er Froneri Finland Oys (”Froneris”) personvernerklæring. Froneri Finland tilhører Froneri Group-konsernet. Du finner mer informasjon om bedriftene i konsernet på adressen www.froneri.com.

Froneri respekterer privatlivet ditt og forplikter seg til å verne om personopplysningene dine. I denne personvernerklæringen forteller vi om hvordan vi sørger for personopplysningene dine når du er kontakt med oss og for eksempel besøker hjemmesiden vår. Dessuten forteller vi om rettighetene dine når det gjelder personvern samt hvilken beskyttelse lovene kan tilby.

1. Viktige opplysninger og informasjon om oss

Formålet med denne personvernerklæringen

Formålet med denne personvernerklæringen er å informere om hvordan Froneri samler inn og behandler personopplysningene dine, også de opplysningene du kan ha gitt på denne hjemmesiden når du for eksempel har bestilt nyhetsbrev, kjøpt et produkt eller en tjeneste eller deltatt i en konkurranse.

Denne nettsiden er ikke beregnet for barn, og vi samler heller ikke bevisst inn opplysninger knyttet til barn.

Les denne personvernerklæringen samt annen eventuell informasjon om behandling av personopplysninger, som vi kan gi i situasjoner hvor vi samler inn og behandler personopplysningene dine. Da vet du hvordan og hvorfor vi bruker opplysningene dine.

Behandlingsansvarlig

Froneri Finland Oy er ansvarlig registereier for personopplysningene dine (i denne personvernerklæringen brukes navnet «Froneri» eller ordet «vi»).

Vi har en egen kontaktperson for personvernssaker, som har ansvaret for behandlingen av spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen. Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller ønsker å bruke rettighetene dine, kan du kontakte kontaktpersonen for personvernssaker. Kontaktopplysningene finner du nedenfor.

Kontaktopplysninger

Våre fullstendige kontaktopplysninger er følgende: Froneri Finland Oy

Kontaktperson for personvernssaker: Laura Anttila

E-postadresse: tietosuojavastaava@fi.froneri.com

Postadresse: Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland

Telefonnummer: +358 400 189353

Endringer i personvernerklæringen og din plikt til å melde ifra om endringer

Denne versjonen er oppdatert den 25.05.2018

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Meld ifra til oss dersom det oppstår endringer i personopplysningene dine i løpet av kundeforholdet.

Lenker til en tredjepart

Denne nettsiden kan inneholde lenker til nettsiden til en tredjepart samt til en tredjeparts tilleggsdeler og applikasjoner. Ved å klikke på lenkene eller tillate forbindelse kan man gi en tredjepart muligheten til å samle inn og dele opplysninger om deg. Vi administrerer ikke disse tredjepartenes nettsider, og vi er heller ikke ansvarlige for deres personvernerklæringer. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringene til hver enkelte nettside når du forlater nettsiden vår.

2. Opplysningene vi samler inn om deg

Med personopplysninger mener man alle opplysninger som kan brukes til å identifisere en person. Med disse mener man ikke opplysninger hvor man har fjernet henvisninger til identitet (anonyme opplysninger).

Vi kan samle inn, bruke, oppbevare og overføre personopplysninger som vi selv har satt sammen. Dette kan for eksempel være

 • identitetsopplysninger, som fornavn, etternavn, brukernavn eller en annen tilsvarende opplysning, sivil stand, yrkestittel, fødselsdato og kjønn.
 • kontaktopplysninger, som faktureringsadresse, leveringsdresse, e-postadresse og telefonnummer.
 • Økonomiske opplysninger, som konto- og betalingskortopplysninger.
 • hendelsesopplysninger, som opplysninger om dine utførte og mottatte betalinger samt andre opplysninger om produkter og tjenester du har kjøpt hos oss.
 • tekniske opplysninger, som IP-adresse, innloggingsopplysninger, nettlesertype og versjon, tidssone og lokasjon, type og versjon på nettleserens tilleggsdeler, brukersystem og plattform samt annen teknologi i enhetene du bruker denne siden med.
 • profilopplysninger, som brukernavn og passord, dine kjøp og bestillinger, dine interesser, hva du liker, dine tilbakemeldinger og svar på spørreundersøkelser.
 • brukeropplysninger, som opplysninger om hvordan du bruker nettsiden samt våre produkter og tjenester.
 • markedsførings- og kommunikasjonsopplysninger, som måtene du har valgt å motta markedsføringsmeldinger fra oss og en tredjepart på, samt måtene du har valgt å motta beskjeder på.

Vi samler ikke inn noen sensitive dataer som tilhører såkalte spesielle datakategorier (dette kan være opplysninger om etnisk bakgrunn, religiøs eller filosofisk synspunkt, seksuell adferd eller legning, politisk synspunkt, medlemskap i fagforeninger eller helsetilstand samt genetiske og biometriske opplysninger). Vi samler heller ikke inn noen opplysninger om kriminalitet eller dom for kriminelle handlinger.

Dersom du ikke oppgir personopplysningene dine

Dersom loven krever at vi samler inn opplysningene dine, eller dersom det er nødvendig for å kunne inngå en avtale med deg, og du ikke oppgir de opplysningene vi ber om, kan det hende at vi kan ikke oppfylle en avtale som allerede er inngått eller som er planlagt å inngå (som for eksempel å levere produkter og tjenester til deg). Da kan vi være nødt til å kansellere en bestilling av et produkt eller en tjeneste. Dersom dette skjer, vil vi informere deg om dette.

3. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Vi samler ofte inn opplysninger fra og om deg på forskjellige måter:

 • • Direkte kommunikasjon. Du kan oppgi dine identitets-, kontakt- samt økonomiske opplysninger ved å fylle ut skjemaer eller ved å kontakte oss per post, telefon, e-post eller på annen måte. Dette er personopplysninger som du for eksempel oppgir i følgende situasjoner:
  • du søker etter våre produkter eller tjenester
  • du oppretter en konto på hjemmesiden vår
  • du blir kunde eller leverandør hos oss eller starter en annen type forretningssamarbeid med oss
  • du bestiller våre tjenester eller utgivelser
  • du ber oss om markedsføringsmeldinger
  • du deltar i en konkurranse, kampanje eller undersøkelse
  • du gir oss tilbakemeldinger
 • Automatisert teknologi eller kommunikasjon. Når du besøker nettsiden vår, kan vi automatisk samle inn tekniske data om utstyret du bruker, nettleseren din samt om dine vaner knyttet til dette. Vi samler inn disse personopplysningene ved å bruke informasjonskapsler, serverlogger samt andre tilsvarende teknologier. Vi kan også motta tekniske opplysninger dersom du besøker andre nettsteder som bruker våre informasjonskapsler. Les mer i våre retningslinjer for informasjonskapsler [
 • Tredjeparter eller offentlig tilgjengelige kilder. Vi kan motta personopplysningene dine fra flere tredjeparters eller offentlige kilder, som er nevnt nedenfor:

Tekniske data fra følgende parter:

 1. tjenesteytere som tilbyr analyse, som for eksempel Google, som befinner seg utenfor EU
 2. reklamenettverk, som for eksempel Google, som befinner seg utenfor EU
 3. tilbydere av søketjenester, som for eksempel Google, som befinner seg utenfor EU
 • identitets- og kontaktopplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder, som for eksempel handelsregisteret og velgerlister utenfor EU.

4. Hvordan blir personopplysningene brukt?

Vi bruker bare personopplysningene dine når lovverket tillater det. Vanligvis behandler vi personopplysningene med følgende grunnlag:

 • Oppfyllelse av avtale betyr behandling av personopplysningene dine i tilfeller hvor det er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er en part av, eller for å kunne utføre ting knyttet til inngåelse av en avtale etter din anmodning.
 • Våre legitime interesser (eller en tredje parts rettigheter) forutsetter behandling av personopplysninger. Med våre legitime interesser mener vi bedriftens interesser knyttet til gjennomføringen og ledelsen av virksomheten vår, som gjør det mulig å tilby så gode tjenester/produkter som mulig samt den beste og sikreste kundeopplevelsen. Før vi behandler personopplysningene på grunnlag av våre legitime interesser, tar vi hensyn til og vurderer de eventuelle positive og negative virkninger behandlingen av personopplysningene dine kan ha for deg og dine rettigheter.
 • Lovmessige forpliktelser, oppfyllelse av for eksempel regnskaps- eller skattereglene krever behandling av personpopplysninger.
 • Du har gitt ditt samtykke i at vi for eksempel sender direkte markedsføringsmeldinger fra oss eller en tredjepart per e-post eller tekstmelding. Du kan trekke tilbake markedsføringstillatelsen du har gitt når som helst ved å kontakte oss.

Bruksformålene med personopplysningene

Nedenfor finner du en tabell hvor vi beskriver alle våre planlagte bruksformål for personopplysninger samt de juridiske grunnlagene vi benytter til disse. I de tilfellene det passer, har vi også definert våre legitime interesser knyttet til hvert enkelte tilfelle.

Merk deg at vi kan behandle personopplysningene dine etter flere enn ett lovlig grunnlag, avhengig av formålet for bruken av opplysningene dine. Dersom du trenger informasjon om det lovmessige grunnlaget vi benytter for bruken av personopplysningene dine i et tilfelle hvor vi i den følgende tabellen nevner flere juridiske grunnlag, kan du kontakte oss.

BruksformŒl

Opplysningens
type

Det
juridiske grunnlaget for behandlingen

Registrering
som ny kunde eller inngŒelse av avtale eller forhandlinger om dette

(a)
identitet

(b)
kontaktopplysninger

Gjennomf¿ring
av avtale som skal inngŒs med deg eller forhandling om dette

Behandling
og levering av din bestilling, medregnet

(a)
administrering av innbetalinger, fakturaer og krav

(b)
innkreving av gjeld

(a)
identitet

(b)
kontaktopplysninger

(c) ¿konomiske
opplysninger

(d)
opplysninger om hendelser

(e) markedsf¿ring
og kommunikasjon

(a) Gjennomf¿ring
av avtale som skal inngŒs med deg

(b) Ved
behov pŒ grunnlag av vŒr legitime interesse (innkreving av gjeld)

Vedlikehold
av vŒre kundeforhold, medregnet

(a)
informering om endringer som vi utf¿rer i avtalevilkŒrene og personvernerkl¾ringen
vŒr

(b) Πbe om
vurdering eller om Œ delta i sp¿rreunders¿kelser

(a)
identitet

(b)
kontaktopplysninger

(c) profil

(d) markedsf¿ring
og kommunikasjon

(a) Gjennomf¿ring
av avtale som skal inngŒs med deg

(b) Ved
behov for Πoppfylle en juridisk forpliktelse

(c) Ved
behov pŒ grunnlag av vŒre legitime interesser (holde registeret oppdatert
samt finne ut hvordan kundene bruker vŒre produkter/tjenester)

Muliggj¿ring
av Œ delta i lotterier og konkurranser eller svare pŒ unders¿kelser

(a)
identitet

(b)
kontaktopplysninger

(c) profil

(d) bruk

(e) markedsf¿ring
og kommunikasjon

(a) Gjennomf¿ring
av avtale som skal inngŒs med deg

(b) Ved
behov pŒ grunnlag av vŒre legitime interesser (holde registeret oppdatert,
finne ut hvordan kundene bruker vŒre produkter/tjenester, utvikle
produktene/tjenestene vŒre samt for Œ ¿ke virksomheten)

Virksomheten
vŒr og administreringen og beskyttelsen av denne nettsiden (medregnet feils¿king,
analysering av data, testing, vedlikehold, st¿tte og rapporering av systemet
samt forvaltning av opplysningene) 

(a) identitet

(b)
kontaktopplysninger

(c) tekniske
opplysninger

(a) Ved
behov pŒ grunnlag av vŒre legitime interesser (ut¿velse av virksomheten,
tilbud og administrering av IT-tjenester, nettets sikkerhet, hindring av
svindel samt omorganisering av virksomheten eller i forbindelse med
forandringer i konsernet) 

(b) Ved
behov for Πoppfylle en juridisk forpliktelse

Tilbud av
aktuelt innhold og reklame pŒ nettsiden samt mŒling og forstŒelse av
effektiviteten pΠreklamen vi tilbyr

(a)
identitet

(b)
kontaktopplysninger

(c) profil

(d) bruk

(e) markedsf¿ring
og kommunikasjon

(c) tekniske
data

Ved behov pŒ
grunnlag av vŒre legitime interesser (finne ut hvordan kundene bruker vŒre
produkter/tjenester, utvikle produktene/tjenestene vŒre, ¿ke virksomheten og
legge en markedsf¿ringsstrategi)

Bruk av
analyse av data for Œ forbedre nettsiden vŒr, produktene/tjenestene vŒre,
markedsf¿ringen vŒr, kundeforholdene vŒre samt kundeopplevelsen.

(a) tekniske
data

(b) bruk

(a) Ved
behov pŒ grunnlag av vŒre legitime interesser (definere kundetypene for
produktene og tjenestene vŒre, holde nettsiden vŒr oppdatert og aktuell,
utvikling av virksomheten samt legge en markedsf¿ringsstrategi)

ForeslΠog
anbefale produkter eller tjenester som eventuelt kan interessere deg

(a)
identitet

(b)
kontaktopplysninger

(c) tekniske
opplysninger

(d) bruk

(e) profil

(a) Ved
behov pŒ grunnlag av vŒre legitime interesser (utvikle produktene/tjenestene
vŒre samt ¿ke virksomheten)

(b) PŒ
grunnlag av din tillatelse (elektronisk direkte markedsf¿ring)

Markedsf¿ringen
til en tredjepart

(a)
identitet

(b)
kontaktopplysninger

PΠgrunnlag
av din tillatelse

Endring i formålet

Vi bruker bare personopplysningene dine til de formålene de er samlet inn for, med mindre vi innenfor rimelighetens grenser konstaterer at vi også kan trenge dem til et annet formål, som er likt det opprinnelige formålet. Dersom du vil ha en forklaring på hvordan behandlingen i det nye formålet er lik behandlingen i det opprinnelige formålet, kan du kontakte oss.

Dersom vi trenger personopplysningene dine til et formål som ikke er knyttet til det opprinnelige formålet, vil vi melde ifra om dette og fortelle deg om det juridiske grunnlaget som gir oss rett til å behandle dem.

Vær oppmerksom på at vi kan behandle personopplysningene dine uten at du vet om det eller uten din tillatelse etter de beskrevne reglene, dersom lovverket tillater eller krevet dette.

5. Utlevering av personopplysningene dine

Vi kan være nødt til å utlevere personopplysningene dine i følgende situasjoner:

 • Myndighetene: Vi kan utlevere personopplysninger på den måten de myndighetene og de gjeldende lovreguleringene krever dette.
 • Markedsføring: Vi kan utlevere personopplysningene dine til våre utvalgte samarbeidspartnere, dersom vi har fått tillatelse av deg til dette.
 • Konsernet: Vi tilhører Froneri Group-konsernet. Vi kan behandle personopplysningene dine innenfor konsernet.
 • Bedriftsorganiseringer: Tredjeparter som vi kan bestemme oss for å selge eller overføre en del av virksomheten eller kapitalen vår til, eller som vi bestemmer oss for å slå sammen en del av virksomheten eller kapitalen vår med. Som et alternativ kan vi gå inn for å skaffe oss andre bedrifter eller slå oss sammen med dem. Dersom det har oppstått en forandring i virksomheten vår, kan de nye eierne benytte personopplysningene på den måten det er definert i denne personvernerklæringen.
 • Rettslige krav og inkasso: Vi kan utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom vi tror at det er nødvendig for å kunne inngå en avtale, for å kreve inn gjeld, for å etterforske eventuelle brudd eller for å fremstille eller forsvare et juridisk krav.

6. Overføring av opplysninger

Vi benytter underleverandører i behandlingen av opplysningene, og da garanterer vi ved hjelp av et avtalesystem at opplysningene blir behandlet i samsvar med de gjeldende lovreguleringene og denne personvernerklæringen.

Noen av våre samarbeidspartere befinner seg utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), og når de behandler personopplysningene dine, blir opplysningene overført utenfor EØS-området.

Når personopplysningene overføres utenfor EØS-området, sikrer vi at beskyttelsesnivået er det samme. Dette sikres ved å bruke minst én av de følgende beskyttelsesmetodene:

 • Vi overfører personopplysningene kun til land som Europakommisjonen har konstatert har et tilstrekkelig høyt beskyttelsesnivå for personopplysninger. Du finner mer informasjon i følgende dokumenter: Europakommisjonen: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries (tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger i ikke-EU-land).
 • Når vi benytter noen bestemte tjenesteytere, kan vi bruke Europakommisjonens godkjente spesialavtaler, som i kan beskytte personopplysningene med på samme måte som i Europa. Du finner mer informasjon i følgende dokumenter: Europakommisjonen: Model contracts for the transfer of personal data to third countries (modellkontrakter for overføring av personopplysninger til tredjeland).
 • Dersom vi benytter en tjenesteyter som befinner seg i USA, kan vi overføre opplysninger til dem dersom de inngår i Privacy Shield-avtalen. Avtalen forutsetter at de beskytter personopplysninger på samme måte når de overføres mellom Europa og USA. Du finner mer informasjon i følgende dokumenter: Europakommisjonen: EU-US Privacy Shield (Privacy Shield-avtalen mellom EU og USA).

Dersom du ønsker mer informasjon om den mekanismen vi benytter når vi overfører personopplysningene dine utenfor EØS-området, kan du kontakte oss.

7. Datasikkerhet

Vi har satt i gang egne sikkerhetstiltak for å hindre at personopplysningene dine ved uhell forsvinner, brukes, leses ulovlig, endres eller blir utlevert. I tillegg begrenser vi tilgangen på personopplysningene dine hos de ansatte, våre representanter, underleverandører og andre tredjeparter som har et forretningsmessig behov for å få tak i dem. De behandler bare personopplysningene dine i samsvar med våre instruksjoner, og de har også taushetsplikt.

Vi har satt i gang tiltak hvor vi behandler alle mistenkte datasikkerhetsbrudd som gjelder personopplysninger. Vi informerer deg og den aktuelle overvåkeren om brudd dersom loven krever dette.

8. Oppbevaring av opplysningene

Vi oppbevarer bare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig til det formålet de er samlet inn for, medregnet oppfyllelse av lovmessige forpliktelser.

Den riktige oppbevaringstiden for personopplysningene bestemmes etter personopplysningenes mengde, type og sensitivitet, etter risikoen for potensielle skader ved bruk eller utlevering av personopplysningene uten fullmakt, på grunnlag av formålet ved behandlingen av personopplysningene dine, etter de lokale lovmessige forpliktelsene, samt ut ifra om man kan oppnå de samme formålene på andre måter.

Loven krever at vi oppbevarer basisopplysningene om våre kunder som har kjøpt produkter og tjenester hos oss (kontakt-. identitets-, økonomiske og hendelsesopplysninger) i seks år fra avslutningen av den regnskapsperioden hvor kundeforholdet har opphørt.

I noen tilfeller kan du be oss om å slette opplysningene dine.

I noen tilfeller kan vi anonymisere personopplysningene dine (slik at de ikke kan knyttes til deg lengre) til undersøkelses- eller statistiske formål, hvor vi kan bruke opplysningene til ubestemt tid uten å informere spesielt om dette.

9. Dine juridiske rettigheter

Reglene for personvern gir deg visse rettigheter angående personopplysningene dine. Du kan:

 • be om tilgang til personopplysningene dine (den registrertes informasjonskrav). Du får en kopi av personopplysningene dine som vi er i besittelse av, og du kan kontrollere om vi behandler dem i samsvar med loven.
 • be om korrigerninger av personopplysningene vi er i besittelse av. Du kan korrigere ufullstendige eller ukorrekte opplysninger som vi er i besittelse av. Vi kan likevel komme til å kontrollere at de nye opplysningene du har gitt oss er riktige.
 • be oss om å slette personopplysningene dine dersom vi ikke har en god grunn til å fortsette å behandle dem. Du har også rett til å be oss om å tilintetgjøre eller slette slike personopplysninger som du har brukt retten din til å nekte oss å bruke (mer informasjon nedenfor), dersom vi har brukt opplysningene dine på en ulovlig måte eller dersom en lokal lovregulering krever at personopplysningene dine blir fjernet. Vær oppmerksom på at vi av lovmessige grunner kanskje ikke kan slette opplysningene straks du ber om det, og vi vil melde ifra om anvendelsen av disse lovene.
 • forby bruken av personopplysningene dine, dersom vi bruker opplysningene dine til markedsføring, kan du forby bruken ved å klikke på avbestillingslenken i meldingen eller ved å kontakte oss. Dersom vi ellers bruker personopplysningene dine på grunnlag av våre legitime interesser (eller en tredjeparts legitime interesser), kan du forby bruken på grunnlag av din egne personlige situasjon. I noen tilfeller kan vi bevise at vi har et grunnlag for bruken av personopplysningene dine som går over dine rettigheter og din frihet.
 • be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine. Du kan be oss om å avbryte behandlingen av personopplysningene dine i følgende tilfeller; (a) du vil at vi skal bekrefte at opplysningene er riktige, (b) vi bruker opplysningene på en ulovlig måte, men du ønsker ikke at vi skal slette opplysningene dine, (c) du vil at vi skal beholde opplysningene dine for å stille, bevise eller forsvare et rettskrav, selv om vi ikke trenger dem lengre, eller (d) du har nektet oss å bruke opplysningene dine, men vi må undersøke om vi har lovmessige grunnlag for å bruke dem som går foran dine krav.
 • be om overføring av personopplysningene dine til deg eller en tredjepart. Vi leverer personopplysningene dine til deg eller en tredjepart som du har valgt ut, i en strukturert, vanlig brukt og maskinlesbar form. Vær oppmerksom på at denne rettigheten bare gjelder automatiske opplysninger, som du opprinnelig har gitt ditt samtykke i at vi bruker, eller som er brukt for å gjennomføre en avtale vi har inngått med deg.
 • når som helst trekke tillatelsen du har gitt tilbake, dersom vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av din tillatelse til dette. Dette har likevel ikke innvirkning på lovligheten av bruken som har skjedd før du trakk tillatelsen din tilbake. Dersom du trekker tillatelsen din tilbake, kan det hende at det er produkter eller tjenester som vi ikke kan levere deg. Hvis dette er tilfelle, melder vi ifra om dette når du trekker tillatelsen din tilbake.
 • klage til personvernsombudet, dersom du mener at vi har handlet imot personvernreglene og denne personvernerklæringen. Vi ville likevel sette pris på muligheten til å prøve å løse problemene sammen med deg før du tar kontakt med personvernsombudet.

  Dersom du vil benytte rettighetene vi har beskrevet foran, kan du kontakte oss.

  Når det gjelder påvirkningsmulighetene knyttet til informasjonskapsler, kan du lese om dette i våre retningslinjer for informasjonskapsler

 • Vanligvis krever vi ikke betaling

  Vi krever ikke betaling for tilgang til egne personopplysninger (eller bruk av andre av de foran beskrevne rettighetene). Vi kan likevel kreve en rimelig betaling dersom anmodningen din er uten grunnlag, gjentar seg flere ganger eller urimelig. I slike tilfeller kan vi også unnlate å oppfylle kravene dine.

  Hva vi kan trenge av deg

  Vi må kanskje be deg om noen bestemte opplysninger for å bekrefte identiteten din og forsikre oss om at du har rett til å få tilgang til personopplysningene dine (eller bruke andre rettigheter). Dette er et sikkerhetstiltak som vi bruker for å forsikre oss om at vi ikke utleverer personopplysningene til personer som ikke har rett til å få dem. Vi kan også kontakte deg og be om noen tilleggsopplysninger knyttet til en anmodning for å kunne svare raskere på anmodningen.

  Tidsfristen for å svare

  Vi går inn for å svare på alle anmodinger med grunnlag innen én måned. Noen ganger kan det ta over én måned å svare, dersom anmodningen din er ekstra komplisert, eller dersom du har gitt oss flere anmodninger. I slike tilfeller melder vi ifra om dette og holder deg oppdatert.